Sâm tươi Hàn Quốc – Geumsan

Chợ nhân sâm Hàn Quốc

1kg – 4 củ.

1kg – 5 củ.

1kg – 6 củ.

1kg – 8 củ.